O WDSF in PROFESIONALNI DIVIZIJI WDSF

 

Svetovna plesna zveza WDSF je bila ustanovljena kot International Council of Amateur Dancers (ICAD) leta 1957 v Nemčiji.  Leta 1990 je ICAD spremenil svoje ime v International DanceSport Federation (IDSF). Trdna odločenost, da postane športni ples priznan s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja, se je udejanila z vključitvijo v Združenje mednarodno priznanih športnih zvez (ARISF) in v Združenje za Svetovne igre (WGA) ter kasneje še v organizacijo Sport Accord. Kljub temu velja športni ples v očeh mnogih opazovalcev, kakor tudi aktivnih udeležencev za aktivnost, ki je nekje na meji med umetnostjo in športom.

 

Sedanje ime je WDSF privzela pred dobrim letom dni, kot sestavni del VIZIJE 2012, ki je bila oblikovana pred nekaj leti in po kateri se ni spremenilo samo ime, temveč je organizacija sprejela odločitev o razširitvi svoje dejavnosti na vse discipline tekmovalnega plesa in o ustanovitvi svoje profesionalne divizije.

 

Profesionalna divizija (PD) je bila ustanovljena pred dobrima dvema letoma, aktivno pa je pričela delovati s priključitvijo prej samostojne profesionalne organizacije International Professional DanceSport Council v drugi polovici leta 2010. V WDSF PD je trenutno vključenih 45 od skupno 85 nacionalnih plesnih zvez - članic WDSF.

 

Poslanstvo profesionalne divizije WDSF je zlasti v tem, da:

        omogoča nekdanjim amaterskim tekmovalcem, da lahko nadaljujejo s tekmovanjem tudi po odločitvi, da svojo življenjsko pot nadaljujejo kot plesni učitelji in trenerji;

        vzpostavi in vzdržuje mednarodno priznan sistem izobraževanja plesnih učiteljev, trenerjev in sodnikov;

        organizira licenčne seminarje za plesne učitelje, trenerje in sodnike;

        raziskuje in razvija ples v njegovih športnih in družabnih različicah.

 

Statut WDSF daje Profesionalni diviziji visoko stopnjo avtonomije pri odločanju in organizaciji svojega dela. Zato ima divizija svojo skupščino, predsedstvo, komisije in delovna telesa.

 

Skupščina profesionalne divizije imenuje svoje predsedstvo za obdobje treh let, nosilci najpomembnejših funkcij v predsedstvu pa tvorijo »Managing Committee«, ki skrbi za operativne odločitve potrebne za normalno delovanje divizije. Predsednik divizije je hkrati izvršni direktor in je po svoji funkciji član predsedstva krovne organizacije WDSF.

 

Aktualni predsednik in člani predsedstva Profesionalne divizije so predstavljeni na spletni strani WDSF, kamor je mogoče priti z naslednjo povezavo:

http://www.worlddancesport.org/Division/Professional/Organisation/Presidium